>>> Zgłoszenie - KNEPO Business Club - KEP WZR Uniwersytet Gdański


Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji
W celu zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji należy wypełnić poniższy formularz oraz przesłać go w nieprzekraczalnym terminie do 14 grudnia 2012 r. drogą elektroniczną na adres:

knepo.wzr@gmail.com