>>> Opłaty - KNEPO Business Club - KEP WZR Uniwersytet Gdański


Koszt uczestnictwa w Konferencji
Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 600 zł. W przypadku tekstów zgłoszonych i napisanych przez kilku autorów, kolejne osoby (chcące wziąć udział w Konferencji) proszone są o dokonanie opłaty w kwocie 300 zł.

Powyższa kwota obejmuje: udział w obradach, publikację artykułu, egzemplarz autorski publikacji konferencyjnej, catering.

Koszt samej publikacji bez uczestnictwa w Konferencji wynosi 500 zł.
Wpłaty konferencyjne prosimy uiszczać na konto:
Uniwersytet Gdański w Gdańsku
Bank PEKAO S.A. IV O / Gdańsk

59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

W tytule prosimy podać wyłącznie następujące dane:
imię i nazwisko oraz dopisek: SUBKONTO: K213-3