>>> Miejsce i termin - KNEPO Business Club - KEP WZR Uniwersytet Gdański


Miejsce i termin Konferencji
Konferencja odbędzie się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (Aula Kowalenki) w dniu 26.04.2013 r. Szczegółowy plan obrad oraz plan organizacyjny Konferencji został zamieszczony poniżej:

Do 10 stycznia 2013 r.
Zgłoszenie udziału, propozycji tytułu referatu oraz dokonanie opłaty

Do 10 stycznia 2013 r.
Ostateczny termin nadesłania referatów w postaci elektronicznej

Do 12 marca 2013 r.
Informacja zwrotna – recenzja naukowa referatów

Do 19 marca 2013 r.
Ostateczny termin nadesłania referatów po uwzględnieniu uwag recenzentów