>>> O Konferencji - KNEPO Business Club - KEP WZR Uniwersytet Gdański
Problematyka Konferencji Naukowej 26.IV.2013 r.
Szanowni Państwo,

w imieniu swoim oraz KNEPO Business Club, funkcjonującego przy Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, zapraszamy Państwa do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców, która odbędzie się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie w dniu 26 kwietnia 2013 r.

Konferencja ta jest już czwartym spotkaniem przedstawicieli nauki, na które zapraszamy w szczególności doktorantów, asystentów oraz adiunktów, ze wszystkich ośrodków naukowo-badawczych i dydaktycznych w Polsce. W ubiegłym roku przekazanych do publikacji, po pozytywnych recenzjach, zostało 170 artykułów (łącznie ponad 2.000 stron tekstu), napisanych przez przedstawicieli 55 uczelni wyższych z Polski. Liczymy również tym razem na Państwa aktywny udział w obradach. Mamy nadzieję, iż proponowana formuła Konferencji spotka się po raz kolejny z Państwa uznaniem.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji.

Piotr Szreder
Prezes KNEPO Business Club
przy Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

dr Paweł Antonowicz
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański